E-SZKOLENIA

Czy pracodawca może przeprowadzić szkolenie bhp przez Internet?

Tak

Szkolenie przez Internet należy zaliczyć do  samokształcenia kierowanego. Zgodnie z przepisami to właśnie ta forma szkolenia umożliwia uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Szkolenie przez Internet nie dla każdego

Przepisy dopuszczają możliwość przeprowadzenia przez internet tylko szkolenia okresowego i to dla wybranej grupy pracowników:

1. osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; 

2. pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji; 

3. pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby; 

4. pracowników administracyjno-biurowych i innych których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860)